રક્ષાબંધન એ ભાઈઓ અને બહેનો વચ્ચેના બંધનને ઉજવવાની સૌથી પ્રિય રીત છે. … તમામ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓએ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો અને રંગબેરંગી રાખડીઓ બનાવી હતી.